Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
23.12.2018 22.00 Forenklet gudstjeneste uten nattverd Fjell kirke Fjell
24.12.2018 15.00 Forenklet gudstjeneste uten nattverd Fjell kirke Fjell
25.12.2018 11.00 Høytidsgudstjeneste Fjell kirke Fjell
06.01.2019 15.00 Familiegudstjeneste Fjell kirke Fjell